sobota, 11 listopada 2017

Święto Niepodległości

Dziś Święto Niepodległości, święto które przypomina podstawowe wartości takie jak Bóg, Honor i Ojczyzna. Pamiętajmy o godnym świętowaniu w tym dniu.Pamięć o odzyskaniu przez Polskę niepodległości powinna być szczególna właśnie obecnie, kiedy sytuacja geopolityczna jest niepewna i musimy podejmować decyzje, dokonywać wyborów bardzo istotnych dla przyszłości kształtu Rzeczypospolitej.

wtorek, 7 listopada 2017

6 listopada 2017 roku Walcownia Rur Silesia w Siemianowicach Śląskich obchodziła swe 10lecie działalności. mimo iż to zaledwie 10lat, to nie jest to pełna tradycja firmy, która sięga 170 lat funkcjonowania w krajobrazie przemysłu siemianowickiego. Patronat nad wydarzeniem sprawował wiceminister w Ministerstwie Energetyki Grzegorz Tobiszowski. Podczas gali wręczone zostały odznaczenia Prezydenta RP dedykowane pracownikom WR Silesia, jak też szereg wyróżnień jakimi firma postanowiła uhonorować osoby działające na rzecz jej pomyślności. wyróżnieni zostali pracownicy z załogi, jak też między innymi Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piecha.

W dzisiejszej historii WRS S.A. dostrzegamy podobieństwo z trudnymi dziejami i jeszcze do niedawna niepewnym losem Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa. Po latach stagnacji i braku pomysłu na dalszy rozwój Walcowni Rur Silesia, udało się wypracować strategię, która ma stać się kamieniem węgielnym pod budowę całkowicie nowego przedsiębiorstwa, zarządzanego zgodnie ze współczesnymi standardami, ale z poszanowaniem ducha historii i tradycji tego wyjątkowego zakładu. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu pracowników WRS S.A. oraz nawiązaniu współpracy z Politechniką Śląską i szeroko rozumianym światem nauki, a także przy wsparciu rządu, Walcownia Rur Silesia S.A. ma realną szansę stać się silną polską marką, liczącą się w branży, a przede wszystkim zaspokajającą zapotrzebowanie krajowe na polskie rury.

piątek, 6 października 2017

Inauguracja UTW


Kolejny rok akademicki rozpoczęty! W Siemianowicach to szczególne wydarzenie dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bowiem w tym roku zostało podpisane Porozumienie o współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca "Śląsk" imienia Stanisława Hadyny. Inaugurację roku akademickiego uświetnił występ Zespołu. Jest mi niezmiernie miło, iż inicjatywa UTW się rozwija i jednocześnie dumny, że byłem jednym z inicjatorów UTW w Siemianowicach Śląskich.

poniedziałek, 4 września 2017

Dlaczego ufam ale sprawdzam i konsekwentnie dotrzymuję słowa? O zoobowiązaniu sprzed lat.

Wiosną 2015 roku, obejmując mandat Radnego siemianowickiej Rady Miasta wygłosiłem zaskakujące czterominutowe oświadczenie, którego kwintesencją było ogłoszenie przeze mnie zakończenie wojny siemianowicko-siemianowickiej (całość wystąpienia okrasiłem cytatem z Reagana- dziś do Reagana się nie będę odwoływać). Ta wojna, natychmiast po moim apelu się zakończyła.
Z dnia na dzień członkowie negatywnie nastawionych do siebie stronnictw siemianowickiego samorządu - pomimo wyraźnych różnic - zaczęli konstruktywną współpracę dla dobra miasta stawiać wyżej nad rywalizację o wpływy i prywatne interesy.
 
To co było złego a skończyło się w Siemianowicach wiosną 2015 roku, możemy od jesieni 2015 dostrzec na arenie polskiego parlamentaryzmu - niestety.
Obserwując relacje z Sejmu widać, jak wiele złego mogą uczynić sfrustrowani utratą władzy i zepchnięci do opozycji liderzy frakcji politycznych. Orężem walki totalnej opozycji są zdzierane pustymi wrzaskami gardła, a sceną ulica i zagranica. Awantura jest na rękę mediom, które entuzjastycznie podkręcają temperaturę sporu.

Pamiętam, gdy na mnie jako Prezydenta pisano donosy do organów ścigania.

Żaden z donosów nie wytrzymał zderzenia z oceną prawną dokonywaną na różnych etapach wszelakich postępowań. Mam czystą kartę w Krajowym Rejestrze Karnym – tak samo jak moi najbliżsi współpracownicy, którzy po wyborach samorządowych w 2014 zmienili swoje miejsce pracy lub jej charakter.
Pamiętam również, protesty podważające moje decyzje a nawet mandat do wykonywania urzędu Prezydenta. One z kolei nie wytrzymały próby czasu. Dlaczego? Z dwóch powodów, które wymieniam niżej:
  • po pierwsze: część z moich dawnych oponentów osądziła historia wyrzucając ich na margines życia publicznego (jak to napisał Stanisław Jerzy Lec: „Nieobecni nigdy nie mają racji, ale bardzo często zachowują życie). Gdzie są Panowie Mariusz Polok i Krzysztof Szyga?
  • po drugie: spójrzmy na pozostałą część moich oponentów, tych którym wyborcy dali władzę. Czytam w internecie, słyszę od ludzi: „Piech wszedł w buty Guzego”.
Chcę coś wyraźnie powiedzieć krytykom moim i mojego następcy na urzędzie Prezydenta.

Prezydent Rafał Piech nie wszedł w moje buty – liczyłem je dziś, żadnej pary mi nie brakuje.

Prezydent Rafał Piech sprawuje urząd w zgodzie z polskim prawem, którego i ja zawsze przestrzegałem i dlatego nasze postępowanie i wiele decyzji można uznać za niemalże identyczne.
Patrząc na politykę finansową – widać jak Prezydent Rafał Piech kontynuuje moje koncepcje (miał prawo całkowicie zmienić założenia wieloletniej prognozy finansowej ale nie zrobił tego).
To dobrze, że Prezydent Rafał Piech patrzy na finanse publiczne jak poprzednik czyli ja.
My jako miasto nie mamy problemów takich jak sąsiedzi z jednego z miast ościennych. Tam Regionalna Izba Obrachunkowa "zmiażdżyła" Prezydenta a konkretniej jego projekt budżetu, którego wykonanie byłoby złamaniem prawa.
Mnie jako Prezydenta stawiano pod pręgierzem za praktycznie każdą decyzją – to było złe i wbrew interesom miasta.
Dlatego z takim dystansem reaguje na podobne postępowanie – szczególnie ze strony stronników mojego następcy względem niego. 
 
"Wbrew pozorom istotą samorządowej działalności publicznej nie jest udział w najgłośniejszym sporze o wysokość takich czy innych wydatków lecz sensowna współpraca przy ich planowaniu i wydatkowaniu."
Za moment w Siemianowickich domach pojawi się książka w której w sposób bardziej obszerny pokazuje dlaczego zgoda między siemianowickimi stronnictwami jest właściwa i pożyteczna. Pokazuje to też przez pryzmat historii naszego miasta.
Proszę o cierpliwość - premiera książki jeszcze we wrześniu tego roku. Jak udowodniłem: dotrzymuje słowa.
 
Na koniec nuta refleksji. Właśnie skończyłem czytać inspirującą książkę pt. "Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946" - jej autorem był Władysław Anderes (zachęcam wszystkich do jej lektury). Generał Anders pisze w niej: "Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski.".
Jestem dumny, że z mojej inicjatywy w siemianowickiej Radzie Miasta na początku 2015 roku wspólnie odrzuciliśmy wszystko co nas dzieli i zaczęliśmy brać wszystko co nas łączy w pracy i w walce o pomyślność Siemianowiczan.

wtorek, 4 lipca 2017

Kolejna sesja Rady Miasta

W ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Siemianowice Śląskie. w głosowaniu nad absolutorium dla Prezydenta udzieliłem głosu poparcia. uważam, iż należy wspierać młodą władzę. Była to ważna sesja nie tylko z tego powodu, bowiem podczas sesji zaprezentowane zostały również osiągnięcia i działalność Uniwersytetu trzeciego Wieku. Przed radnymi oraz Prezydentem wystąpił chór UTW, a działalność instytucji zreferowała Renata Jaroń-Guzy.


czwartek, 29 czerwca 2017

Wręczenie nagrody Korfantego

19 czerwca odbyło się w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich wręczenie nagrody Korfantego, której również jestem laureatem sprzed lat (2014). W tym roku jednak uczestniczyłem w uroczystości reprezentując ministra Grzegorza Tobiszowskiego przekazując list gratulacyjny kierowany do wyróżnionych laureatów nagrody. Wszystkim laureatom jeszcze raz gratuluję!


piątek, 16 czerwca 2017

Zakończenie roku akademickiego UTW

Dobiega końca kolejny rok akademicki, również Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siemianowicach Śląskich uczcił jego zakończenie 13 czerwca w siemianowickim Parku Tradycji. To szczególna uroczystość dla mnie, bowiem podczas zakończenia roku akademickiego UTW zostałem wyróżniony jako inicjator i współzałożyciel UTW w Siemianowicach. Przyznano mi tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Siemianowickiego UTW. To pierwszy taki tytuł, który napawa mnie dumą i radością. Jest to dla mnie bardzo cenne odznaczenie.wtorek, 13 czerwca 2017

Gorący weekend w Siemianowicach

Czerwiec to czas uroczystości i imprez kulturalno-sportowych nie tylko w Siemianowicach Śląskich. W sobotę 10 czerwca gościłem na zawodach pucharu WRS Silesia Karate Kyokushin. W zawodach uczestniczyło ponad 100 osób w różnych kategoriach wiekowych, co dowodzi iż ta dyscyplina sportu wciąż cieszy się zainteresowaniem i popularnością tak w młodszym, jak i starszym pokoleniu. Podczas zawodów reprezentowałem  firmę Silesia S.A. która wspiera sukcesy młodzieży w sporcie Karate i nie tylko.

Podczas dni Siemianowic Śląskich, w niedzielę 11 czerwca zespół naszej firmy Silesia uczestniczył w turnieju piłki nożnej. Świetną zabawę wzbogacił fakt, iż Silesia S.A. ufundowała nagrody dla najmłodszych uczestników turnieju.

czwartek, 8 czerwca 2017

Polska gospodarka na plus

Wbrew pozorom polska gospodarka brnie do przodu, mimo nieprzychylnej sytuacji ekonomicznej i kryzysowi spowodowanemu wieloma lat zaniedbań ze strony poprzedniego rządu. Dziś reprezentowałem Walcownię Rur Silesia SA na targach w Poznaniu. Przeprowadziliśmy 40 rozmów i 35 spotkań biznesowych. Bez wątpienia wyniki tychże rozmów wpłyną pozytywnie na rozwój firmy i nowe możliwości współpracy.

wtorek, 6 czerwca 2017

Rozmowy o przyszłości hutnictwa

W ramach tworzenia i wdrożenia projektu Śląskich Hut Stali wczoraj odbyło się spotkanie z Panią Jadwigą Dyktus z TFS, jak i ministrem Grzegorzem Tobiszowskim. Rozmawialiśmy na temat przyszłości siemianowickiej metalurgii oraz hutnictwa. Myślę, że spotkanie to zaowocuje pozytywnymi decyzjami nie tylko dla Walcowni Rur Silesia S.A.

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Kolejny atak terrorystyczny to kolejny atak na europejskie wartości

Po raz kolejny Europa ucierpiała w wyniku ataku terrorystycznego. Nie jest to kolejny incydent, jak przedstawiają to niektóre media, a atak na europejskie wartości. Zuchwały atak, w wyniku którego cierpią Europejczycy, w wyniku którego Wielka Brytania przestaje być państwem bezpiecznym. By zapobiec kolejnym atakom islamskich fanatyków Europa winna wziąć przykład z Polski. Stanowcze nie dla imigrantów nie chcących się asymilować i przyjąć europejska kulturę oraz chrześcijańską religie za wartości nadrzędne uchroni Polskę przed falą pokojowej kolonizacji. Tylko powrót do wartości chrześcijańskich może zahamować islamizację Europy.

sobota, 3 czerwca 2017

Udany Dzień Dziecka

Dzień Dziecka to wyjątkowy dzień w roku, kiedy liczy się uśmiech najmłodszych. W tym roku przyczyniłem się do uśmiechu dzieci biorących udział w turnieju piłki nożnej, którym przedsiębiorstwo, którym zarządzam ufundowało medale. To była niesamowita impreza, podczas której dzieci odgrywały pierwszoplanowe role. Wszyscy zasłużyli na medale i medale otrzymali!

piątek, 26 maja 2017

100 lat wszystkim Mamom!

Dziś wyjątkowy dzień, Dzień Matki, dzień w którym pamiętam nie tylko o swojej Mamie, której grób odwiedziłem, ale i o wszystkich Mamach składając im najlepsze życzenia!

czwartek, 25 maja 2017

Sesja Rady Miasta

W dniu dzisiejszym uczestniczyłem w sesji Rady Miasta Siemianowice Sląskie. Głównym tematem sesji była analiza stanu ochrony środowiska w Siemianowicach Śląskich. Rekultywacja terenu po eksploatacji wysypiska Landeco.

poniedziałek, 22 maja 2017

65-lecie Zakładów Zbrojeniowych Rosomak

Uczestniczyłem dziś w obchodach 65 lecia istnienia Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego Rosomak w Siemianowicach Śląskich.

środa, 10 maja 2017

EKG w Katowicach

Tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to przede wszystkim żywe rozmowy o przyszłości węgla, rozwiązaniach energetycznych oraz odbudowie branży stalowej w Polsce. Poza uczestnictwem jako słuchacz  miałem okazję również być prelegentem jednego z panelu gospodarczego dotyczącego Górnego Śląska.

środa, 3 maja 2017

Obchody rocznicowe

Dziś miałem zaszczyt wziąć udział w regionalnych obchodach rocznicowych 3 maja. Wraz z samorządowcami oraz parlamentarzystami złożyłem kwiaty pod pomnikiem Powstańców Sląskich oraz pomnikiem Wojciecha Korfantego w Katowicach.


piątek, 14 kwietnia 2017

Radosnego Alleluja!

Czas Zmartwychwstania Pańskiego to okres zadumy i refleksji. Niech będzie to dla nas wszystkich czas nawrócenia oraz docenienia chwil spędzonych w pokoju, sprawiedliwości, wśród bliskich. Radosnych świąt Wielkiej Nocy oraz mokrego Dyngusa!

czwartek, 26 stycznia 2017

Sesja Rady Miasta

Dziś odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Siemianowice Slaskie, w której wziąłem udział. Podczas sesji odbyły się między innymi sprawozdania z działań komisji oraz Młodzieżowej rady Miasta.