czwartek, 24 listopada 2016

Interpelacje radnego

Podczas bieżącej sesji Rady Miasta postanowiłem złożyć Prezydentowi interpelację dotyczącą zaniedbań w stosunku do odbioru zanieczyszczeń, odpadów z ulicy Wiosennej, a także prac remontowych prowadzonych na Przełajce.