czwartek, 11 czerwca 2015

Polska Szkoła we Lwowie

Myślę, że w żadnym innym regionie Polski nie ma takiego zrozumienia dla problemów naszych rodaków, którzy mieszkają na Kresach, jak właśnie wśród Ślązaków. Bo przecież nasz region setki lat pozostawał poza Polską, a jednak nasi przodkowie przez ten cały okres przechowali polskość w sercach.
Dlatego też nie możemy przejść obojętnie wobec problemów, z którymi borykają się Polacy we Lwowie, Winnicy, Stanisławowie, Grodnie czy Wilnie. Bo choć dzielą nas granice państwowe, wszyscy tworzymy jeden Naród. Winniśmy się więc wzajemnie wspierać.
Dziś dostałem podziękowanie za udział w akcji niesienia pomocy polskiej szkole we Lwowie. Przyznam, że nie spodziewałem się, że dostanę tego rodzaju podziękowanie. W szczególności ujmujące są słowa Romana Dmowskiego, które zostały przytoczone w podziękowaniu: „Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowanie, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.”