czwartek, 29 września 2016

sesja RM

Dziś odbyła się ważna dla miasta i jego mieszkańców sesja Rady Miasta Siemianowice Śląskie. Podczas sesji usłyszeć można było informacje o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r. jak też dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r. Dodatkowo poruszone zostały sprawy bieżące, w tym sytuacja finansowa i techniczna Szpitala Miejskiego w Siemianowicach.